Литература опубликована государственным заказом и поддержки

Թուրքիան և Հայկական հարցը Ալեքսեյ Ջիվելեգով Содержание

Ժողովածուում ներկայացված է Ջիվելեգովի տեսակետը Հայկական հարցի և Թուրքիայի վերաբերյալ։ Հոդվածների ժոովածուն կազմել է հիմնականում Ջոն Կիրակոսյանի «Ալեքսեյ Ջիվելեգովը և նրա պատմահրապարակախոսության ժառանգությունը» ((ռուսերեն), Եր․, 2007) գրքի և «Արարատ» ամսագրում տպագրված (1914-1915թթ․) Ա․ Ջիվելեգովի հոդվածների հիման վրա, որոնք առանձին գրքով հրատարակվում ե նառաջին անգամ։ հասցեագրված է պատմաբաններին և, ընդհանրապես, Հայկական հարցով հետաքրքրվողներին։ 

ISBN 978-5-8084-1893-6 Подробные спецификации
Язык՝հայերեն
Жанр`Литература о Геноциде армян
Формирование`Է․ Միանասյան
Количество страниц՝320 Страница.
Год՝2016
Адрес издательство՝Երևան