Литература опубликована государственным заказом и поддержки

Մարութա սարի ամպերը Մուշեղ Գալշոյան Содержание

Արևի առաջին և վերջին շողերն ապրող, արտերի, ընկուզենիների կարոտն ու անցյալի մորմոքը սրտում պահած, լեռնային կյանքի հետ կռիվ տվող և կյանքը կռվով հանձնող ծերունիներ են «Մարութա սարի ամպերը» գրքում ամփոփված պատմվածքների հերոսները։
Մի բուռ հող դառնալու նրանց ներքին սպասումը ծնում է տեսիլներ, որոնցում նրանք՝ մանուկ կամ երիտասարդ, զգում են հողի ուժը ողջ մարմնի ջերմությամբ։

ISBN 978-9939-68-415-4 Подробные спецификации
Язык՝հայերեն
Жанр`Художественные
Издательство`«ԶԱՆԳԱԿ» հրատարակչություն
Количество страниц՝368 Страница.
Размер՝60x84 1/16 мм
Год՝2016
Адрес издательство՝Երևան