Литература опубликована государственным заказом и поддержки

Музыкальные
 Методика изготовления тростей саксофона А.Мурадян Заслуженный артист РА, заведущий кафедром духовых инструментов ереванской государственной консерватории имени Комитаса, профессор Абгар Мурадян в данной брошюре представляет методы изготовления и...
 К 100-летие П.Лисициан
 Հայ Ժողովրդական երգեր և նվագարան
Մարտունի
Ժողովածուի հիմքում ընկած են 1982թ․ մայիս և հոկտեմբեր ամիսներին Երևանի Կոմիտասի անվան պետական Կոնսերվատորիայի հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության ամբիոնի կողմից՝ Մարտունու շրջան կատարած գիտարշավի...
 Հայ Ժողովրդական երգեր և նվագարան
Ապարան
Հատորն ընդգրկում է 2000-2001 թվերին Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Ժողովրդական ստեղծագործության կաբինետի, հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության ամբիոնի երգահավաք արշավախմբերի գրառած երգանյութը...
 Հայ ավանդական երաժշտություն Արամ Քոչարյանի գիտարշավային նյութերի ընտրանի
 Արաքսի Սարյան
Հոդվածներ, զեկույցներ, հաղորդներ
Ժողովածուն բաղկացած է 4 բաժիններից՝ հայ երաժշտության պատմության և ուսումնասիրության հարցեր, հայ կոմպոզիտորների դիմանկարներ, հայ կատարողական արվեստի երախտավորներ, գրախոսականներ։ Զետեղված են նաև...
 Степан Лусикян Даниел Еражишт Работа посвящена жизни и творчеству композитора С. Лусикяна. Оно включает биографию композитора, обработки его произведений, воспоминания современников.
 Произведения для фортепиано Арно Бабаджанян В книге собраны произведения А. Бабаджаняна, которые равно полезны и профессиональным музыкантам, и начинающим.