Литература опубликована государственным заказом и поддержки

Художественные
 Дело № Каринэ Халатова Это -«красная книга», олицетворение невинных жертв целой сталинской эпохи, жизнь которых была чудовищно загублена вершителями человеческих судеб. Книга известной переводчицы и...
 Ворота П.Сурян
 Золото слов Костан Зарьян Сборник К. Зарьяна под названием "Золото слов" включает в себя книгу ''Венок дней'', опубликованные в прессе стихотворения, вторую атипичную книгу ''Венок дней'', а также другие...
 Св. Григор Татеваци Комментарии к книге Соломона
 Հովազաձորի գերիները Վախթանգ Անանյան
 Հայ գիրքը
Աշխարհի խաչմերուկներում
Մասն Գ
Վարդան Դևրիկյան Ներկայացվում են հայ գրատպության 18-րդ դարի կենտրոններից Վենետիկը և Ս․ էջմիածինը։ Հայ գրքի պատմության շրջանակում ցույ է տրվում Մխիթարյան միաբանության գիտագրական գործունեությունը Մխիթար Սեբաստացու...
 We and one
100 years
This album titled "We and One Hundred Years" is dedicated to the centennial of the Armenian Genocide. The album reflects the collective image of the Armenian nation that survived the first mass...
 Թուրքերը և մենք Շահան Նաթալի «Թուրքերը և մենք» ժողովածուն ընդգրկում է հայ հասարակական-քաղաքական մտքի ամենաինքնատիպ ներկայացուցիչներից մեկի, գրող Շահան Նաթալիի (Հակոբ Տեր-Հակոբյան) տարբեր տարիների ընթացքում գրած...
 Մուսա լեռան քառասուն օրը Ֆրանց Վերֆել Արևմտյան Հայաստանի Սուեդայի շրջանի հայ գյուղերի բնակչության՝ երիտթուրքերի հայաջինջ քաղաքականության դեմ կյանքի և մահու օրհասական պայքարն է արտացոլված Ֆրանց Վերֆելի այս գրքում։ Վեպի հիմքում ընկած...
 Երբ ժամն էր ընտրության․․․ Անտոն Դոնչև Պատմավեպի համար նյութ է ծառայել 17-րդ դարում բուլղար ժողովրդի մղած հերոսական պայքարը, երբ օսմանյան զավթիչները բռնի մահմեդականացման էին ենթարկում երկրի հարավում ապրող խաղաղ ազգաբնակչությանը։
 Հանդիպման վայրը Ֆիլիպ Մարսդըն «Հանդիպման վայրը» ուղեգրությունը Հայաստանի և հայության առեղծվածը վեր հանելու փորձ է։ Պատմական Հայաստանում (ներկայիս Թուրքիայում) պատահաբար տեսած մարդկային մի ոսկորի կտորը առիթ է...
 Մարութա սարի ամպերը Մուշեղ Գալշոյան Արևի առաջին և վերջին շողերն ապրող, արտերի, ընկուզենիների կարոտն ու անցյալի մորմոքը սրտում պահած, լեռնային կյանքի հետ կռիվ տվող և կյանքը կռվով հանձնող ծերունիներ են «Մարութա սարի...
 Գնդակահարությունից փախած մարդը Ականավոր գրող Մնացական Թարյանի «Գնդակահարությունից փախած մարդը» խորագրով հուշագրական վիպակն ընտրված է հեղինակի անտիպ գրական ժառանգությունից և հրատարակման է ներկայացվում ՝ ի...