Literature published by state orders and support

Մարութա սարի ամպերը Մուշեղ Գալշոյան Content

Արևի առաջին և վերջին շողերն ապրող, արտերի, ընկուզենիների կարոտն ու անցյալի մորմոքը սրտում պահած, լեռնային կյանքի հետ կռիվ տվող և կյանքը կռվով հանձնող ծերունիներ են «Մարութա սարի ամպերը» գրքում ամփոփված պատմվածքների հերոսները։
Մի բուռ հող դառնալու նրանց ներքին սպասումը ծնում է տեսիլներ, որոնցում նրանք՝ մանուկ կամ երիտասարդ, զգում են հողի ուժը ողջ մարմնի ջերմությամբ։

ISBN 978-9939-68-415-4 More specifications
Language՝հայերեն
Genre`ARTISTIC
Publisher`«ԶԱՆԳԱԿ» հրատարակչություն
Number of pages՝368 page.
Size՝60x84 1/16 mm
Year՝2016
Publishing address՝Երևան