Literature published by state orders and support

Music
 Method of making the saxophone sticks A.Muradyan Honoured artist of Armenia, head of the departments of wind instruments of Yerevan State Conservatory after Komitas, Professor Abgar Muradyan represents the methods of making and processing of the...
 Հայ Ժողովրդական երգեր և նվագարան
Մարտունի
Ժողովածուի հիմքում ընկած են 1982թ․ մայիս և հոկտեմբեր ամիսներին Երևանի Կոմիտասի անվան պետական Կոնսերվատորիայի հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության ամբիոնի կողմից՝ Մարտունու շրջան կատարած գիտարշավի...
 Հայ Ժողովրդական երգեր և նվագարան
Ապարան
Հատորն ընդգրկում է 2000-2001 թվերին Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Ժողովրդական ստեղծագործության կաբինետի, հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության ամբիոնի երգահավաք արշավախմբերի գրառած երգանյութը...
 Հայ ավանդական երաժշտություն Արամ Քոչարյանի գիտարշավային նյութերի ընտրանի
 Արաքսի Սարյան
Հոդվածներ, զեկույցներ, հաղորդներ
Ժողովածուն բաղկացած է 4 բաժիններից՝ հայ երաժշտության պատմության և ուսումնասիրության հարցեր, հայ կոմպոզիտորների դիմանկարներ, հայ կատարողական արվեստի երախտավորներ, գրախոսականներ։ Զետեղված են նաև...
 Stephan Lusikyan Daniel Erajisht The work is devoted to the life and work of composer S. Lusikyan. It includes a biography of the composer's treatment of his works, memoirs of contemporaries.
 Works for Piano Arno Babajanyan The book contains works by A. Babajanyan, which is beneficial for professional musicians and for beginners.
 Works for Piano Vartan Ajemyan
1 2 3 4 5 6 Next