Պետական պատվերով և պետական աջակցությամբ հրատարակված գրականություն

Իմ ուսուցչին Սվետլանա Նավասարդյան Բովանդակությունը

Յ.Հայդն

Ֆ.Շուբերտ

Ֆ.Շոպեն

Ք.Գլjուկ

Լրացուցիչ բնութագրեր
Ժանր`Էլեկտրոնային կրիչներով հրատարակություններ
Հրատարակիչ`Հայաստանի հանրային ռադիո
Տարեթիվ՝2013