Պետական պատվերով և պետական աջակցությամբ հրատարակված գրականություն

Կոմիտաս Բովանդակությունը

Կյանքը և ստեղծագործությունը

Լրացուցիչ բնութագրեր
Ժանր`Էլեկտրոնային կրիչներով հրատարակություններ
Հրատարակիչ`Հայաստանի հանրային ռադիո
Տարեթիվ՝2013