Պետական պատվերով և պետական աջակցությամբ հրատարակված գրականություն

Հոբելյաններ-2010 Բովանդակությունը
Լրացուցիչ բնութագրեր
Ժանր`Էլեկտրոնային կրիչներով հրատարակություններ
Հրատարակիչ`Հայաստանի հանրային ռադիո
Տարեթիվ՝2010