Պետական պատվերով և պետական աջակցությամբ հրատարակված գրականություն

Գիտահանրամատչելի
 Սողոմոնի Գրքերի Մեկնությունը Սուրբ Գրիքոր Տաթևացի Գրքում ընդգրկված են սուրբ Գրիգոր Տաթևացու հեղինակած Սողոմոնի Առակների, Ժողովողի, Իմաստության ու Երգ Երգոցի մեկնությունները: Նշանավոր հայ ասվածաբանի, փիլիսոփայի, մանկավարժի և եկեղեցական գործչի այս...
 Խաչատուր Աբովյանի անհայտ բացակայությունը Ժողովածուն ներկայացնում է Խ. Աբովյանի անհետացման հետ կապված մի շարք հեղինակների տեսակետներն ու կարծիքները, որոնք իրարամերժ են, իրար հակասող, ուր չկան տեսակետները հաստատող հիմնավոր փաստաթղթեր:
 «ԱՆԻ» Նիկողայոս Յակովի Մառ Նիկոզայոս Յակովի Մառ ԱՆԻ ՝ գիրքը ամբողջությամբ նվիրված է Անի քաղաքի պատմությանը, նրա հիմնադրման օռվանից մինչ փլուզումը: Գրքում Մառը պատմում է քաղաքի հուշարձանային կոթողների մասին, քաղաքի պատմական...
 Այս հմուտ հանճարեղ լոռեցին… Եղիազարյան Ազատ Գրքում զետեղված են հոդվածներ և ուսումնասիրություններ, որոնցում քննվող խնդիրները մինչև այսօր կամ քննության առարկա չեն եղել թումանյանագիտության մեջ, կամ շոշափվել են մասնակիորեն: Հոդվածների մի մասը...
 Ժամանակակիցները Հակոբ Մանանդյանի մասին Մանանդյան Հ. Հ. Հ. Հ. Մանանդյանը ժամանակակիցների հուշերում այսպիսի ընդգրկմամբ առաջին անգամ է ներկայանում ընթերցող հանրությանը: Հուշապատումներն ամբողջացնում են ականավոր պատմաբանի կյանքի և գործունեության նկարագիրը:
 Ագուլիսի բարբառի մասունքները Այվազյան Արգամ Հատորը ընդգրկում է Ագուլիսի կամ զոկական բարբառի բառամթերքի ու բառագանձի հարուստ նյութերը: Առաջին անգամ մեկտեղված են թե առ այսօր հրատարակված և թե առաջին անգամ հրատարակվող բազմաթիվ ու բազմազան...
 Գրաբարի քերականություն Վահագ Առաքեկյան
 Ամենն ամենայնիվ Գյուրջիև Գեորգի Բեհաղզեբուղի պատմվածքներն իր թոռանը
 Ժայռապատկերներ Սանդրո Սարդարյան Գրքում ընդգրկված են երկար տարիների ընթացքում Հայաստանի մի շարք վայրերում հեղինակի հայտնաբերած և հետազոտած նախնադարյան արվեստի նմուշները՝ ժայռապատկերները, որոնք մեծ արժեք են ներկայացնում թե...
 Ավետյաց երկիր Մարտիրոսյան Արմեն Այս ժողովածուն հասցեագրված է մանուկներին և պատանիներին: Գիրքը հաստատում է, որ ժամանակի ոլորապտույտում կան հավերժական կերպարներ, իսկ նրանց դասերը բոլոր դարերի համար են:
 Արարատյան որդան կարմիրը Ռ. Սարկիսով, Լ. Մկրտչյան, Վ. Զախարյան, Ա. Սևումյան Մենագրությունը նվիրված է Արարատի որդան կարմիրի օգտագործման և ուսումնասիրման պատմությանը, Արարատյան դաշտավայրի էնդեմիկային, բնական կարմինի արտադրությանը: Մանրամասն տեղեկատվություն է բերվում...
 Արդի հայ դրամատուրգիան Ավանեսյան Արմեն
 Արուճի վաղքրիստոնեական համալիրը Հասրաթյան Ա. Արուճի 5-7-րդ դդ. ճարտարապետական համալիրը Հայաստանի վաղմիջնադարյան շինարվեստի նվաճումներից է: Նրա պաշտամունքային և աշխարհիկ հուշարձանների ուսումնասիրությունը կարևոր է ողջ քրիստոնեական գեղարվեստական...
 Քննադատությունն ընդդեմ քննադատության Գասպարյան Դ.Վ Սույն ժողովածուն ամփոփում է գրականագետի ավելի քան 40 տարիների վաստակը: Ի մի են բերված գրական քննադատության տեսության, պատմության և գեղագիտության ընթացիկ հարցերն արծածող ուսումնասիրություններ:
 Գեղեցկությունը առաջին օրից Բոնֆուա Իվ Սույն հատորի մեջ ընդգրկված են հեղինակի վերջին տարիների ստեղծագործությունները, որոնք, անդրադառնալով երազի, իրականության և ճշմարտության հարաբերությանը, յուրօրինակ լուծում են տալիս երազահենքին...