Պետական պատվերով և պետական աջակցությամբ հրատարակված գրականություն

Ազգային փոքրամասնություններ
 Ալմանախ Ս. Նամչևաձե Ժողովածուն կազմված է Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների ստեղծագործություններից:
 Հայաստանի հրեական համայնքը Նվիրվում է Հայաստանում Հրեական Համայնքի 20-ամյակին:
 Վիշտ Սիմա Սամանդ