Պետական պատվերով և պետական աջակցությամբ հրատարակված գրականություն

Երաժշտական
 Հայ քաղաքային ժողովրդական երգերի հատընտիր Քաղաքային երգարվեստը հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործության ճյուղերից մեկն է: Ստեղծված լինելով XIX դարի երկրորդ կեսին և XX դարի սկզբներին այդ երգերն աչքի են ընկնում իրենց թեմատիկ և ոճական...
 Մանկական խմբերգեր Ռ.Ամիրխանյան
 Շատախի երգեր Ե.Երկանյան
 Խմբերգեր Ռ.Պետրոսյան
 Կլառնետի եղեգնաշերտի պատրաստման մեթոդիկա Ա.Մուրադյան ՀՀ վաստակավոր արտիստ, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի փողային գործիքների ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Աբգար Մուրադյանի սույն գրքույկը ներկայացնում է կլառնետի ձայնաարտաբերման համար...
 Հայ Ժողովրդական երգեր և նվագարան
Մարտունի
Ժողովածուի հիմքում ընկած են 1982թ․ մայիս և հոկտեմբեր ամիսներին Երևանի Կոմիտասի անվան պետական Կոնսերվատորիայի հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության ամբիոնի կողմից՝ Մարտունու շրջան կատարած գիտարշավի...
 Հայ Ժողովրդական երգեր և նվագարան
Ապարան
Հատորն ընդգրկում է 2000-2001 թվերին Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Ժողովրդական ստեղծագործության կաբինետի, հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության ամբիոնի երգահավաք արշավախմբերի գրառած երգանյութը...
 Հայ ավանդական երաժշտություն Արամ Քոչարյանի գիտարշավային նյութերի ընտրանի
 Արաքսի Սարյան
Հոդվածներ, զեկույցներ, հաղորդներ
Ժողովածուն բաղկացած է 4 բաժիններից՝ հայ երաժշտության պատմության և ուսումնասիրության հարցեր, հայ կոմպոզիտորների դիմանկարներ, հայ կատարողական արվեստի երախտավորներ, գրախոսականներ։ Զետեղված են նաև...
 Ստեփան Լուսիկյան Դանիել Երաժիշտ Աշխատությունը նվիրված է Ս. Լուսիկյանի կյանքին և գործունեությանը: Այն ընդգրկում է կոմպոզիտորի կենսագրությունը, ստեղծագործությունների վերլուծությունները, ժամանակակիցների հուշերը:
 Դաշնամուրային ստեղծագործություններ Առնո Բաբաջանյան Գրքում ներառված են Ա. Բաբաջանյանի հանրահայտ ստեղծագործությունները, որոնց կարիքը զգում են և պրոֆեսիոնալ երաժիշտները, և սկսնակները: