Պետական պատվերով և պետական աջակցությամբ հրատարակված գրականություն

Գեղարվեստական
 Պատմավեպեր Վ.Գրիգորյան
 Գործ № Կարինե Խալաթովա
 Դարպաս Փ.Սուրյան «Դարպաս» վեպում լիովին ի հայտ է գալիս հայկական նյութը: Վեպը հետամուտ է Ստեփանյանների պատմությանը՝ սկսած Արևմտյան Հայաստանում գերդաստանի սկզբնավորումից, կոտորածների ժամանակ Ամերիկա...
 Բառերի ոսկին Կոստան Զարեան Կոստան Զարյանի ՛՛Բառերի ոսկին՛՛ խորագրով ժողովածուն ընդգրկում է ՛՛Օրերի պսակը՛՛ գիրքը, մամուլում տպագրված բանաստեղծությունները, ՛՛Օրերի պսակը՛՛ խորագրով 2-րդ՝ անտիպ գիրքը, ինչպես նաև այլ անտիպ...
 Սուրբ Գրիքոր Տաթևացի Սողոմոնի Գրքերի Մեկնությունը Գրքում ընդգրկված են սուրբ Գրիգոր Տաթևացու հեղինակած Սողոմոնի Առակների, Ժողովողի, Իմաստության ու Երգ Երգոցի մեկնությունները: Նշանավոր հայ ասվածաբանի, փիլիսոփայի, մանկավարժի և եկեղեցական գործչի այս...
 Հովազաձորի գերիները Վախթանգ Անանյան
 Հայ գիրքը
Աշխարհի խաչմերուկներում
Մասն Գ
Վարդան Դևրիկյան Ներկայացվում են հայ գրատպության 18-րդ դարի կենտրոններից Վենետիկը և Ս․ էջմիածինը։ Հայ գրքի պատմության շրջանակում ցույ է տրվում Մխիթարյան միաբանության գիտագրական գործունեությունը Մխիթար Սեբաստացու...
 Մենք և մեկ
100 տարի
Մենք և մեկ հարյուր տարի «Մենք և մեկ հարյուր տարի» խորագրով այս պատկերագիրքը նվիրվում է Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Պատկերագիրքն արտացոլում է նախորդ դարի առաջին մեծագույն...
 Թուրքերը և մենք Շահան Նաթալի «Թուրքերը և մենք» ժողովածուն ընդգրկում է հայ հասարակական-քաղաքական մտքի ամենաինքնատիպ ներկայացուցիչներից մեկի, գրող Շահան Նաթալիի (Հակոբ Տեր-Հակոբյան) տարբեր տարիների ընթացքում գրած...
 Մուսա լեռան քառասուն օրը Ֆրանց Վերֆել Արևմտյան Հայաստանի Սուեդայի շրջանի հայ գյուղերի բնակչության՝ երիտթուրքերի հայաջինջ քաղաքականության դեմ կյանքի և մահու օրհասական պայքարն է արտացոլված Ֆրանց Վերֆելի այս գրքում։ Վեպի հիմքում ընկած...
 Երբ ժամն էր ընտրության․․․ Անտոն Դոնչև Պատմավեպի համար նյութ է ծառայել 17-րդ դարում բուլղար ժողովրդի մղած հերոսական պայքարը, երբ օսմանյան զավթիչները բռնի մահմեդականացման էին ենթարկում երկրի հարավում ապրող խաղաղ ազգաբնակչությանը։
 Հանդիպման վայրը Ֆիլիպ Մարսդըն «Հանդիպման վայրը» ուղեգրությունը Հայաստանի և հայության առեղծվածը վեր հանելու փորձ է։ Պատմական Հայաստանում (ներկայիս Թուրքիայում) պատահաբար տեսած մարդկային մի ոսկորի կտորը առիթ է...
 Մարութա սարի ամպերը Մուշեղ Գալշոյան Արևի առաջին և վերջին շողերն ապրող, արտերի, ընկուզենիների կարոտն ու անցյալի մորմոքը սրտում պահած, լեռնային կյանքի հետ կռիվ տվող և կյանքը կռվով հանձնող ծերունիներ են «Մարութա սարի...
 Գնդակահարությունից փախած մարդը Մնացական Թարյան Ականավոր գրող Մնացական Թարյանի «Գնդակահարությունից փախած մարդը» խորագրով հուշագրական վիպակն ընտրված է հեղինակի անտիպ գրական ժառանգությունից և հրատարակման է ներկայացվում ՝ ի...