Պետական պատվերով և պետական աջակցությամբ հրատարակված գրականություն

Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված գրականություն
 Հարևաններ մոտ ու հեռու Ստեփան Պողոսյան Գիրքը ներկայացնում է պատմական իրողությունները, որոնք մեծ դեր են խաղացել տարածաշրջանի ժողովուրդների պատմական ճակատագրերի ձևավորման վրա: Հեղինակը նկարագրում է Արևմտյան Հայաստանում հայ ժողովրդի վիճակը:
 Հարևաններ մոտ ու հեռու Ստեփան Պողոսյան Սույն հատորը ներկայացնում է Հայաստանի հեռու հարևաններին՝ Մեծ տերություններին, որոնք վճռական դեր են ունեցել և ունեն հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում:
 Հարևաններ մոտ ու հեռու Ստեփան Պողոսյան Այս հատորը թեմատիկ լայն ընդգրկում ունի, նվիրված է Հայաստանի մերձավոր հարևաններին: Անցյալում Հայաստանի հարևանները եղել են նաև նրա նվաճողները, արդյունքում Մեծ և Փոքր Հայքերից և Ծոփքից մնացել է մի...
 Հայոց ցեղասպանության պատմություն Պողոսյան Ստեփան Պատմագիտական ուսումնասիրության 2-րդ հատորը ներկայացնում է Հայաստանը, հայ ժողովրդի դրամատիկ կացությունը դարասկզբին՝ Մեծ Եղեռնից մինչև 1916 թ., ինչպես նաև առաջադեմ մարդկության քննադատական կարծիքները...
 Մեծ եղեռնը Արևմտյան Հայաստանի նահանգներում Պողոսյան Ստեփան 3-րդ հատորն ընդգրկում է 1915 թվականից հետո շարունակվող Թուրքիայի հայաջինջ քաղաքականությունը:
 Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում Փաստաթղթերի այս ժողովածուի 2-րդ հատորում տեղ են գտել Գերմանիայի և ԱՄՆ-ի արխիվներում պահվող դիվանագիտական փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են 1915-1918 թթ. Օսմանյան Թուրքիայում հայերի նկատմամբ...
 Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում Փաստաթղթերի սույն ժողովածուի 1-ին հատորում տեղ են գտել Ռուսաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Ավստրո-Հունգարիայի արխիվներում պահվող դիվանագիտական փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են 1915-1918 թթ....
 Անկախ պետականության և քաղաքական հայագիտության ակունքներում Ջոն Կիրակոսյան Գիրքը նվիրված է հայ ականավոր պետական և քաղաքական գործիչ, պատմաբան, հրապարակախոս Ջոն Կիրակոսյանի ծննդյան 80-ամյակին: Այն ներառում է Ջոն Կիրակոսյանի կյանքին ու գործունեությանը վերաբերող տպագիր և...
 Թուրքերը թուրքերի մասին Գիրքը ներկայացնում է ՛՛Թուրքերը թուրքերի մասին՛՛ անգլերեն լեզվով տարբերակը, որը երեք հատորներից զետեղված ցեղասպանության մասին ամենահուզիչ դրվագների հավաքածուն է: Այն ամփոփում է Հայկական...
 Թուրքերը թուրքերի մասին Եռահատորյակի առաջին գրքում ներկայացված նյութերը հիմնականում ՝ վավերագրեր, ընդգրկում են 19-րդ դարի կեսերի և 20-րդ դարի սկզբների ժամանակաշրջանում Օսմանյան կայսրության պատմությունը՝ Թանզիմաթի...
 Թուրքերը թուրքերի մասին Պողոսյան Ստեփան Գիրքը ներկայացնում է 20-րդ դարի խոշորագույն մարդասպանների կողմից ցեղասպանության նախապատրաստական աշխատանքների և այն գործունեության մեջ դնելու վերաբերյալ արժեքավոր վավերագրեր, վկայություններ,...
 Թուրքերը թուրքերի մասին Գրքում ներկայացված են Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ժամանակակից թուրք պատմաբանների, վերլուծաբանների տեսակետները, որոնք տարբերվում են թուրքական պաշտոնական թեզերից:
 Հայոց ցեղասպանության թեման արդի թուրքական գրականության մեջ Մելքոնյան Ռուբեն Գրքում ներկայացված է հայոց ցեղասպանության թեմայի ուղղակի և անուղղակի արտացոլումը 20-րդ ու 21-րդ դարերի թուրք գրականության մեջ:
 Ազատագրական պայքարի ռազմավարությունը և էջեր նրա հերոսապատումից Գևորգյան Համլետ Այս պատմագիտական աշխատությունը ՀՀ ԿԳ նախարարի հրամանով ոչ մասնագիտական բուհերի համար որպես ուսումնական ձեռնարկներ երաշխավորված 2 գրքերի վերամշակված և նոր նյութերով լրացված վերահրատարակությունէ: