Պետական պատվերով և պետական աջակցությամբ հրատարակված գրականություն

Գիտահանրամատչելի
 Նախիջևանի վիմագրական ժառանգությունը Այվազյան Ա. Հատորում ներկայացված է պատմական Հայաստանի Երնջակ գավառի 27 բնակավայրերի պատմական անցյալը, պատմաճարտարապետական հուշարձանները և վիմագրական ժառանգությունը:Նախատեսված է հայ ժողովրդի պատմությամբ ու...
 Նախիջևանի վիմագրական ժառանգությունը Այվազյան Ա. Հատորում ներկայացված է պատմական Հայաստանի Ճահուկ-Շահապոնք գավառի 27 բնակավայրերի պատմական անցյալը, պատմաճարտարապետական հուշարձանները և վիմագրական ժառանգությունը:Նախատեսված է հայ ժողովրդի...
 Սողոմոնի գրքերի մեկնությունը Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Գրքում ընդգրկված են սուրբ Գ. Տաթևացու հեղինակած Սողոմոնի Առակների, Ժողովողի, Իմաստության ու Երգ Երգոցի Մեկնությունները: Այս գործերը հայ մեկնողական գրականության լավագույն նմուշներից են: