Պետական պատվերով և պետական աջակցությամբ հրատարակված գրականություն

Գիտահանրամատչելի
 Խաղադարան: Ոչ դասական շախմատ Ռ. Հովսեփյան ՛՛Խաղադարան՛՛ շարքի 3-րդ գրքում նկարագրված և վերլուծված են ոչ դասական շախմատի խմբում դասվող բազմաթիվ խաղեր:
 Խաղադարան Ռ. Հովսեփյան ՛՛Խաղադարան՛՛ շարքի 5-րդ գրքում նկարագրված և վերլուծված են մի շարք խաղեր և խնդիրներ, որոնք առնչվում են պարադոքսներին: Քննարկվում են խողովրդական հեքիաթներում, Հ. Թումանյանի և Լ. Քերոլի...
 Կոմիտասը ժամանակակիցների հուշերում և վկայություններում Ժողովածուում ընդգրկված հուշերն ու վկայությունները ներկայացնում են Կոմիտաս Վարդապետի կյանքի և ստեղծագործության դրվագները:
 Հակամարտության էթնոքաղաքագիտություն Քոթանջյան Հ. Ս. Գիրքը մի ժողովածու է, որում արտացոլվում է հայկական մտավոր իրականության մեջ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության ապահովման նկատմամբ գիտական մոտեցումների...
 Հայ գրի և գրչության պատմություն Ա. Աբրահամյան Հայ գրատպության 500-ամյակի միջոցառումների շրջանակներում վերահրատարակում ենք ՀԽՍՀ գիտությունների վաստակավոր գործիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, պատմաբան Աշոտ Աբրահամյանի ՛՛Հայկական...
 Հայ զորավարներ և զորահրամանատարներ Հարությունյան Կլիմենտ Գրքում համառոտակի լուսաբանված է Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին իրենց սխրանքներով աչքի ընկած հայ զորավարների, զորահրամանատարների , հերոսների գործունեությունը:
 Հայ կինո. անկախության տարիներ Գիրքը ներկայացնում է Հայաստանի անկախացումից ի վեր՝ երկու տասնամյակների ընթացքում ստեղծված հայկական կինոյի դիմապատկերները, ընդգրկելով խաղարկային, վավերագրական ու մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի, ինչպես նաև...
 Հայաստանը արարչագործության և քաղաքակրթության բնօրրան Տերյան Անժելա Աշխատության մեջ քննարկվում են կարևոր պատմագիտական հարցեր: Հնագույն գրավոր աղբյուրները, հայտնաբերված մշակութային արժեքները վկայում են, որ Հայաստանը արարչագործության, Արարիչ ԱՐ Աստծո, արևի...
 Հայ գրքի պատմություն Իշխանյան Ռաֆաել Ներկայացվող աշխատությունը, որ հեղինակի տասնյակ տարիների ուսումնասիրությունների արդյունքն է ՝ հիմնված սկզբնաղբյուրների վրա, հայ գրքի պատմության քննական տեսւոթյուն է, որում մինչ այս հայտնի փաստերը...
 Հայկական պոլեոգրաֆիա Ա. Աբրահամյան Հայ գրատպության 500-ամյակի միջոցառումների շրջանակներում վերահրատարակում ենք ՀԽՍՀ գիտությունների վաստակավոր գործիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, պատմաբան Աշոտ Աբրահամյանի ՛՛Հայկական...
 Նախիջևան: Դարերի խորքից մինչև մեր օրերը Քառյան Սամսոն Աշխատության մեջ ամբողջական տեսքով հայոց պատմությանը համահունչ լուսաբանվում է հայկական հնամենի տարածաշրջաններից մեկի՝ Նախիջևանի պատմությունը:
 Նախիջևանի վիմագրական ժառանգությունը Այվազյան Ա. Հատորում ներկայացված է պատմական Հայաստանի Գողթն գավառի 27 բնակավայրերի պատմական անցյալը, պատմաճարտարապետական հուշարձանները և վիմագրական ժառանգությունը:Նախատեսված է հայ ժողովրդի պատմությամբ ու...
 Նախիջևանի վիմագրական ժառանգությունը Այվազյան Ա. Հատորում ներկայացված է պատմական Հայաստանի Նախճավան ու Շարուր գավառի 27 բնակավայրերի պատմական անցյալը, պատմաճարտարապետական հուշարձանները և վիմագրական ժառանգությունը:Նախատեսված է հայ ժողովրդի...