Պետական պատվերով և պետական աջակցությամբ հրատարակված գրականություն

Երաժշտական
 Ձայնագրեալ երգեցողութինք սրբոյ պատարագի 2-րդ էջին հայկական նոտագրությամբ երկրորդ հրատարակության անվանաթերթն է: Եվրոպական նոտագրությամբ տպագրվում է առաջին անգամ: Նախատեսված է կոնսերվատորիայի հայ երաժշտության հետ կապված ուսումնական...
 Գեղանկարչության ալբոմ Խաչատրյան Ռոբերտ և ուրիշներ Գծանկար առարկայի դասավանդումը արվեստի և գեղարվեստի դպրոցներում
 Աշնան տողեր Մելիքյան Ռոմանոս Ռ. Մելիքյանի ռոմանսաշարը տպագրվում է առաջին անգամ: Ժողովածուում զետեղված են նաև կոմպոզիտորի ստեղծագործական վաղ շրջանի ռոմանսները, որոնք 20-րդ դարասկզբից մինչ այժմ չեն վերահրատարակվել: