Պետական պատվերով և պետական աջակցությամբ հրատարակված գրականություն

Երաժշտական
 Հայ ժողովրդական երգեր և նվագներ Խ. Մարտիրոսյան, Ա. Սահակյան Այս մատենաշարի ԱՆԻ Բ հատորը ներառում է աշուղական երգարվեստի նմուշներ՝ գրառված երկու գիտարշավի կողմից: Տարբեր տարիների և տարբեր բանահավաքների գրառած նյութը ներկայանում է բանագիտական շահեկան...
 Հայ ժողովրդական երգեր և նվագներ Ժողովածուն պարունակում է հայկական ժողովրդական երգեր և նվագներ, որոնք վերծանել և նոտագրել է Ա. Փահլեվանյանը: Ժողովածուն ունի գիտական և ուսումնասիրական ուղղվածություն և նախատեսված է իբրև ուսումնական...
 Հայ ժողովրդական երգեր և նվագներ Մ. Բրուտյան, Ա. Սահակյան Ժողովածուն ներկայանում է 2-րդ, բարեփոխված հրատարակությամբ: Ժողովածուն ունի գիտական և ուսումնասիրական ուղղվածություն և նախատեսված է իբրև ուսումնական ձեռնարկ կոնսերվատորիայի և երաժշտական քոլեջների...
 Հայ ժողովրդական երգեր և նվագներ Սույն ժողովածուն ընդգրկում է Իջևանի շրջանին վերաբերող Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ժողովրդական ստեղծագործության կաբինետի կազմակերպած գիտարշավային նյութը, որը պահպանվում է նրա...
 Հայ մոնոդիկ երաժշտության պատմության և տեսության հարցեր Քուշնարյան Ք. Ս. Երաշխավորված է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության ամբիոնի կողմից:
 Հայկական երաժշտությունը համեմատական երաժշտության ասպեկտում Կ. Է. Խուդաբաշյան Գիրքը ՝ հայ ժողովրդական երաժշտության պատմա-թեորիական ուսումնասիրություն է նրա ներազգային կապերի ասպեկտում: Նախատեսված է հումանիտար գիտությունների շրջանի մասնագետների համար, նաև ուսանողների, որոնք...
 Պավել Լիսիցյան Յակովենկո Սերգեյ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ կոմպոզիտոր Վլ. Բալյանի նախաձեռնությամբ և Մշակույթի նախարարության որոշմամբ է լույս տեսել մեծանուն երգիչ Պավել Լիսիցյանի կյանքին ու ստեղծագործությանը նվիրված մենագրության...
 Ամեն տեսակ երգ երգեցի Բալյան Վլադիլեն Ժողովածուն կազմված է անվանի երգահանի սիրված ու տարածված լավագույն երգերից: Պրոֆեսիոնալ կատարողների ու երգարվեստի սիրահարների լայն շրջանակի համար: