Պետական պատվերով և պետական աջակցությամբ հրատարակված գրականություն

Երաժշտական
 Ավետ Տերտերյան: Երկխոսություն Ռուբեն Տերտերյան Ռ. Ա. Տերտերյանի ՛՛Ավետ Տերտերյան: Երկխոսություն՛՛ գիրքը զրույց է կոմպոզիտորի հետ օջախի, մանկության, ծնողների, ուսւոցիչնեչի մասին, ստոեղծագործական քայլերի մասին, ստեղծագործությունների և նրանց...
 Թաթուլ Ալթունյանը և հայ երգն ու պարը Սարյան Ա. Գիրքը ներառում է ականավոր խմբավարի, հայկական ժողովրդական երգ ու պարի մեծ գիտակի ու տարածողի կյանքի ուղին, ստեղծագործական ուղիները, մշակումների գեղարվեստական մեթոդը: Հեղինակը զգտել է նորովի...
 Խմբերգեր Է. Հովաննիսյան Խմբերգերի սույն ժողովածուն ամփոփում է Է. Հովաննիսյանի մշակումները՝ կատարած 80-ական թվականներին: Խմբերգերից առաջ ներկայացված են ֆոլկլորային բնօրինակները: Մեծ տաղանդով ու վարպետորեն կատարված այս...
 Խմբերգերի ընտրանի Կոմիտաս Հայ մեծանուն ազգագրագետ, կոմպոզիտոր, խմբավար, երգիչ Կոմիտասի խմբերգերի ժողովածուն՝ ստեղծագործությունների սահմանափակ քանակով, նվիրվում է Մեծն Կոմիտասի 140-ամյակին: Խմբերգերը օգտակար կարող են լինել...
 Մեներգերի ընտրանի Կոմիտաս Հայ մեծանուն ազգագրագետ, խմբավար, երգիչ Կոմիտասի մեներգերի այս ժողովածուն ստեղծագործությունների սահմանափակ քանակով, նվիրվում է Մեծն Կոմիտասի ծննդյան 140-ամյակին: Ընտրանին օգտակար կարող է լինել...
 Խմբերգերի ընտրանի Ոսկանյան Արզաս Ներկա ժողովածուն կոմպոզիտորի խմբերգային հարուստ ժառանգության մի մասն է միայն: Խմբերգերը գրված են հայ բանաստեղծների լավագույն բանաստեղծությունների հիման վրա:
 Կռունկները շարա՜ն-շարա՜ն Խաչատուր Ներսիսյան Երգարանում ընդգրկված են Խ. Ներսիսյանի երգերից 116-ը: Դրանցից մոտ 70-ը կատարվել են հանրահայտ երգիչ-եգչուհիների կողմից: Մնացած երգերը հրատարակվում են առաջին անգամ: Երգարանում ներառված են ճանաչված...
 Հայ նվագարային երաժշտություն. պարեղանակներ և նվագներ ՛՛Հայ ավանդական երաժշտություն՛՛ մատենաշարի երկրորդ հատորն է: Ինչպես առաջին հատորում՝ այս հատորում ևս նմուշների մեծ մասը պարեղանակ է, ներկայացված են նաև հարսանեկան - ծիսական նվագներ և պարերգի...
 Հայ երկրագործի աշխատանքային երգեր ՛՛Հայ ավանդական երաժշտություն՛՛ մատենաշարի չորրորդ հատորն է: Դրանցից ամենատարածվածը՝ գութանի, կալի երգերն են, որոնց արմատները հազարամյակների վաղեմություն ունեն:
 Վասպուրականի ավանդական երգեր ու նվագներ ՛՛Հայ ավանդական երաժշտություն՛՛ մատենաշարի հինգերորդ հատորն է, որն ամփոփում է 1987 թ. գարնանը Արտաշատի շրջանում ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի կազմակերպած Զ. Թագակչյանի ղեկավարած գիտարշավի ընթացքում...
 Հայ ավանդական պարերգեր Զ. Թագակչյան ՛՛Հայ ավանդական երաժշտություն՛՛ մատենաշարի վեցերորդ հատորն է: Պրակը կազմված է Սրբուհի Լիսիցյանի 1950-1973 թթ. գիտարշավների նյութերի հրատարակված, նորովի վերծանված և առաջին անգամ հրատարակվող...
 Հայ վիպական երգեր Հայ ավանդական մատենաշարի յոթերորդ հատորն է: Ժողովածուն կազվել է Արամ Քոչարյանը՝ ներառելով հայ վիպական երաժշտա-բանաստեղծական արվեստի երբեմնի հսկա պաշարից որոշ փշրանքներ, որոնք խնամքով հավաքել,...
 Հայ ժողովրդական երգեր և նվագներ Ժողովածուն ներկայացնում է ականավոր երաշժտագետ-բանահավաք Ք. Քուշնարյանի 1927-1929 թթ. Հայաստանում և Վրաստանի հարավային հայաշատ շրջաններում իրականացրած գիտարշավների ընթացքում գրանցված հայ երգ ու...
 Ալաշկերտի ավանդական երգեր Արամ Քոչարյան Հայ ավանդական երաժշտության մատենաշարի 8-րդ հատորն է՝ կազմված 1941 թ. Ապարանում Արամ Քոչարյանի կողմից Հալլաջօղլյան քույրերից գրառված պարերգերից: Երգերը հրատարակվում են առաջին անգամ: Գիրքը նախատեսված...
 Ջավախքի պարերգեր և պարեղանակներ Հայ ավանդական երաժշտության 9-րդ հատորն է՝ որտեղ ամփոփված են Ջավախքի երգերն ու պարեղանակները: Պարեղանակների և երգերի զգալի մասը հրատարակվում է առաջին անգամ: Գիրքը նախատեսված է երաժշտագետների,...