Պետական պատվերով և պետական աջակցությամբ հրատարակված գրականություն

Գեղարվեստական
 Կեանքով եւ մասամբ նորին Մելքոնեան Զարեհ Ամերիկահայ գրող, բանաստեղծ, թատերագիր Զարեհ Մելքոնեանի ներկա ժողովածուն , որը ներկայացվում է հայաստանցի ընթերցողին, պարունակում է շուրջ 5600 բանաստեղծական տող: Բարդ ու խոր փիլիսոփայական մտածումներ,...
 Հույսը շարունակելի Կոսյան Սամվել
 Մարտակոչն Աստծո Վարդանյան Վահան